Planning

Op 20 november starten de werkzaamheden voor het warmtenet in Hengelo. Vanaf die dag leggen we in fases het warmtenet aan rondom onder meer het station, de Laan Hart van Zuid, de Industriestraat en het Industrieplein. De definitieve planning staat vanaf 20 november op de site.

Waar wordt het net gelegd?
Om alvast een kijkje te kunnen nemen waar we het warmtenet gaan leggen is er een PDF geplaatst van het aan te leggen tracé. Overzichtkaart incl kaartbladen

Werkzaamheden
De aannemer A.Hak voert namens Warmtenetwerk Hengelo BV de werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen uit. Het werkterrein  wordt per fase ingericht en tegelijkertijd starten de voorbereidingen. De warmteleidingen worden via een boring onder de grond of via een open ontgraving gelegd in de rijbaan van de straat of trottoir. Als de leidingen zijn gelegd wordt de straat met klinkers hersteld. Na een jaar wordt de straat wanneer deze geasfalteerd is voorzien van een nieuw laag asfalt.

Hinder en overlast
Uiteraard streven we er naar om de overlast tot een minimum te beperken. Toch kan het zijn dat u enige hinder ondervindt. In overleg met  de gemeente Hengelo is gekozen om de straten af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Voor het laten legen van afvalcontainers worden opstelplaatsen gecreëerd in overleg met Twente Milieu. Nood- en hulpdiensten houden de volledige bereikbaarheid tot aan uw voordeur.