Het warmtenet

Warmtenetwerk Hengelo BV is in Hengelo verantwoordelijk voor het realiseren van het warmtenet dat gebruikmaakt van restwarmte van AkzoNobel. Het Warmtebedrijf Hengelo BV verzorgt straks voor u de warmtelevering aan huis. Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Hengelo om een energieneutrale stad te zijn.

Hoe werkt een warmtenet?
Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar. Die warmte kan worden gebruikt om water te verwarmen. Dat water, dat een temperatuur heeft die hoog genoeg is om huizen mee te verwarmen, wordt in goed geïsoleerde buizen naar woonwijken of andere gebouwen getransporteerd. Daar wordt de warmte gebruikt voor verwarming en warm water.

In plaats van met een eigen cv-ketel wordt je huis dan verwarmd met warmte die ergens anders vandaan komt. De warmte kan uit verschillende bronnen komen. De ene bron is duurzamer dan de andere. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe een warmtenet werkt.